donderdag 24 maart 2011

HÀNH TRANG VÀO ĐỜI: 10. Chịu Đựng Gian Khổ

HÀNH TRANG VÀO ĐỜI: 10. Chịu Đựng Gian Khổ: "Thuật Đối Nhân Xử Thế Nỗi khổ trong nhân sinh - Người ta nói : 'Chịu được khổ trong mọi cái khổ thì là người trên vạn ngư..."

Geen opmerkingen: